Historia zespołu

[Rok 1969]
Wiejskie dożynki w Lipnicy Wielkiej podczas których przyszły zespół „Lipniczanie” rozpoczął działalność. Występ musiał zainteresować zarówno Lipniczan jak i miejscowe władze, bo już w październiku tegoż roku na zebraniu mieszkańców wsi podjęto uchwałę o powstaniu zespołu, który miał działać przy miejscowej OSP. W skład ówczesnego kierownictwa weszli: Jan Bulanda, Klementyna Sawaryn, Stanisław Głąb i Irena Ruchała. Zaczął się trudny czas zabiegów o funkcjonowanie zespołu. Duża aktywność ówczesnego kierownictwa sprawiła, że „Lipniczanami” zainteresował się Wydział Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu. To z tego źródła przyszło pierwsze wsparcie w zakresie zakupu instrumentów, strojów oraz fachowej pomocy instruktorskiej.

 

* * *

[Rok 1973]
Zespół został dostrzeżony również przez Wojewódzki Dom Kultury w Krakowie. Rozpoczęto również intensywne gromadzenie z różnych źródeł materiału etnograficznego, dotyczącego Pogórza Sądeckiego oraz trudne prace związane z odtwarzaniem dawnego stroju. Wszystko po to, aby móc tworzyć nowe widowiska oparte wyłącznie o folklor własnej wsi i najbliższej okolicy. Po prezentacji przez „Lipniczan” w 1974 r. programu „Obigrowka u Swatowskiego i sprzedanie rózgi”, z grupą nawiązała dłuższą współpracę choreograf z Nowego Sącza – Lidia Michalik. Współpraca ta zaowocowała widocznym podniesieniem poziomu merytoryczno-artystycznego.

[Rok 1975]
Zespół został laureatem „Brązowego Serca” na prestiżowym Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu.

[Rok 1976]
„Lipniczanie” wzięli udział w III Konkursie „Praca w obrzędach i zwyczajach” w Rzeszowie z widowiskiem „Wyzwoliny kosiarza”, a Wytwórnia Filmów Oświatowych z Łodzi w tym samym roku, na bazie w/w widowiska, nakręciła film edukacyjny.

[Rok 1969]
Kolejne lata to jakby zbieranie owoców pracy i aktywności grupy. Już w 1977 r. zespół ponownie spróbował swoich sił w konkursie Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, gdzie zdobył „Srebrne Serce Żywieckie”. Druga nagroda żywieckiego Festiwalu awansowała „Lipniczan” w tym samym roku na
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, gdzie pomimo dużej międzynarodowej konkurencji zdobyli III miejsce i Puchar Jesieni Tatrzańskiej. Lipniczanie” brali udział w dziesiątkach różnego typu imprez, od gminnych począwszy, a na regionalnych i ogólnopolskich kończąc.Dożynki, obchody rocznic, okolicznościowe święta, akademie, to najczęstsze okazje występu zespołu na miejscu. Ale też z okazji Święta Odrodzenia Polski w 1977 r. zespół występował w Jaworznie i Krakowie. Kilkakrotnie dawał koncerty w Nowym Sączu z okazji „Święta Gazety Południowej”. Zespół który intensywnie pracował i miał poczucie swojej artystycznej wartości nie osiadł na laurach i już w 1978 r. poddał się kolejnym zmaganiom konkursowym. Tym razem dopiął swego, zdobywając na festiwalu w Żywcu główną nagrodę festiwalu Trombitę Pasterską, a na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem – II miejsce i „Srebrną Ciupagę”.

[Rok 1980]
Festiwal Folkloru Górali Polskich Lipniczanie przedstawiają widowisko ukazujące zwyczaje kolędnicze regionu Pogórza – „Idą draby”. Poziom tej prezentacji potwierdziło zdobycie III miejsca i Pucharu Jesieni Tatrzańskiej na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. W Podegrodziu na „Druzbacce” muzyka zespołu otrzymuje wyróżnienie.

[Rok 1981]
Kolejny konkurs w Podegrodziu tym razem muzyka Lipniczanie zdobywa I miejsce. Festiwal Górali Polskich w Żywcu nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki i awans na MFZG w Zakopanem.
Trudna sytuacja polityczna kraju lat 80-ych stała się przyczyną kilkuletniego oficjalnego zawieszenia działalności grupy, co stało się przyczyną rezygnacji zespołu z udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.W rzeczywistości jednak pracy z zespołem nie zaprzestano.W miejscowej szkole ćwiczono grę na instrumentach, tańce i śpiew. Instruktorzy zespołu: Lidia Michalik, Zbigniew Purgal i Jan Bulanda zajmowali się przygotowaniem materiału do wydawnictwa „Folklor Górali i Pogórzan Ziemi Sądeckiej”. Mimo dużych trudności książka została wydana i do dzisiaj stanowi ważne źródło informacji o folklorze tego regionu.Okazją do oficjalnego wznowienia działalności zespołu, była okoliczność Jubileuszu 100-lecia OSP w Lipnicy Wielkiej.

[Rok 1985]
Zespół wziął udział w II Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Grybowie, organizowanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej oraz III Wojewódzkim Festiwalu Kultury Młodzieży Wiejskiej w Limanowej, gdzie w konkursie „Obrzędy ludowe” – zdobył I miejsce, a TV Kraków zarejestrowała w/w program.

[Rok 1986]
„Lipniczanie” z programem „Idą droby” wzięli udział w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej, a następnie w I Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy Wielkiej zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Kapela „Lipniczan” zajmuje trzecie miejsce na „Druzbacce” w Podegrodziu. Zespół uczestniczył także w Góralskich Spotkaniach pod Jaworzyną w Krynicy, gdzie zaprezentował program „Obigrowka u Swatoskiego i sprzedanie rózgi”. Był on wtedy typowany jako rezerwowy zespół na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Do występu jednak nie doszło. „Lipniczanie” brali jeszcze udział w Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu oraz Tygodniu Kultury Beskidzkiej.

[Rok 1987]
Zespół otrzymuje wyróżnienie na III Przeglądzie Folkloru Pogórza „Pogórzańska wiosna” w Gorlicach i jest to ostatni zarejestrowany występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Lipniczanie” w tym okresie. Aktywność zespołu powoli spadała. W kolejnych latach „Lipniczanie” dawali okazjonalne występy w najbliższej okolicy podczas dożynek i innych uroczystości. Brakowało jednak regularnych prób, bazowano na wypracowanym materiale, a do zespołu przestali dołączać nowi członkowie. To spowodowało regres w pracy zespołu.

[Rok 1990]
Wydanie książki Folklor Górali i Pogórzan Ziemi Sądeckiej.

 

* * *

[Rok 1991]
W Wiejskim Domu Kultury w Lipnicy Wielkiej rozpoczęła pracę Maria Jaworecka, członek zespołu „Lipniczanie” w latach 1978- 1981. Pod jej opieką do udziału w konkursach i przeglądach przygotowywali się soliści oraz grupy śpiewacze osób w różnym wieku, a także soliści instrumentaliści. Pierwsze sukcesy pojawiły się już w 1992 roku podczas Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka” w Podegrodziu, na którym grupa składająca się z dzieci i młodzieży zajęła II miejsce, natomiast grupa kobieca otrzymała wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej.

[Rok 1993]
Na tym samym konkursie grupa dziecięco-młodzieżowa z Lipnicy Wielkiej ponownie zdobywa II miejsce, zaś solistka Jolanta Miłkowska otrzymuje I nagrodę. Członkowie zespołu „Lipniczanie” występują podczas XXI Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej, zdobywając III nagrodę i Spinkę Góralską. W tym czasie wielokrotnie wystawiano także sztukę „Betlejem Polskie” oraz inne jasełka, a także Misterium Męki Pańskiej.

 

* * *

[Rok 1995]
Bukowina Tatrzańska Sabałowe Bajania jedna grupa mieszana zdobyła III miejsce, a kolejna wyróżnienie. Soliści Tomasz Gad i Grzegorz Śliwa zdobywają II miejsca, natomiast Barbara Dziedzic III miejsce.

[Rok 1996]
Solistka Danuta Gad oraz grupa dziecięca przywożą z podegrodzkiej „Druzbacki” dwie I nagrody, natomiast drugie miejsce otrzymuje grupa śpiewacza młodzieżowa, trzecie miejsce wyśpiewał Tomasz Gad.

 

* * *

[Rok 1997]
Kolejne „Sabalowe Bajania” i trzy III miejsca dla grupy śpiewaczej, Jolanty Miłkowskiej i Tomasza Gad.

 

* * *

[Rok 1998]
Podegrodzie Druzbacka cztery pierwsze miejsca dla Lipniczan otrzymały je trzy grupy śpiewacze, dziecięca, młodzieżowa oraz siostry Szafrańskie i solistka Danuta Gad.

 

* * *

[Rok 1999]
Podczas „Druzbacki” reprezentacja z Lipnicy Wielkiej uzyskała aż 9 miejsc na podium: I miejsce dla Gabrieli Szafrańskiej w kategorii instrumentalista, II miejsce dla kapeli Lipniczanie, II miejsce dla Iwony Gajkowskiej, III miejsce dla Ilony Głąb, III miejsce dla Jolanty Koralik, oraz II i III miejsce dla grupy dziecięcej i młodzieżowej.Podczas festiwalu w Bukowinie Tatrzańskiej Sabałowe Bajania kolejny raz I miejsce dla Stefani Turek w kategorii śpiew.W tym roku ożywili się nieco także członkowie zespołu „Lipniczanie”, którzy rozpoczęli przygotowania do planowanych występów. Pierwszy od dłuższego czasu występ był podczas dożynek w Korzennej. Zespół zaprezentował się również w trakcie I Powiatowego Przeglądu Zespołów Regionalnych Ziemi Sądeckiej w Nawojowej oraz podczas Regionalnych Spotkań Zespołów Scenicznych Ochotniczych Straży Pożarnych w Wadowicach. Mimo rozbudzonych nadziei na kontynuację pracy, był to ostatni występ zespołu w ówczesnym składzie.

[Rok 2000]
Zmiany – z funkcji kierownika zespołu zrezygnował jego główny założyciel – Jan Bulanda, zaś stanowisko po nim przejęła Maria Jaworecka. Wspólnie z Magdaleną Gut, pracownikiem Centrum Kultury w Korzennej, podjęły decyzję o odmłodzeniu „Lipniczan”, gdyż dotychczasowi członkowie dawno pozakładali już rodziny i ciężko im było pogodzić obowiązki rodzinne i zawodowe z aktywnością w zespole. Zaczęto budować zespół od nowa poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą. W miejscowej szkole podstawowej odbywały się próby, prowadzone przez Magdalenę Gut, podczas których od podstaw uczono tańca i ćwiczono śpiew. Zdecydowaną większość zespołu stanowiły dzieci i wnuki jego poprzednich członków. Chętnych nie brakowało, bo w Lipnicy zamiłowanie do folkloru najbliższej okolicy przechodziło z pokolenia na pokolenie. Efekty swojej pracy młodzież prezentowała podczas uroczystości szkolnych i na szczeblu gminnym. Lipnicki Dom Kultury w dalszym ciągu z powodzeniem przygotowywał osoby i grupy do występów na kolejnych edycjach „Druzbacki” i „Sabałowych Bajań”.
I tak w 2000 roku Podegrodzie Druzbacka: trzy pierwsze miejsca zdobywają solistka Danuta Gad, grupa śpiewacza dorosła i grupa śpiewacza młodzieżowa, II miejsce kolejna grupa śpiewacza dorosła, oraz Stefania Turek, grupa dziecięca zajęła III miejsce, natomiast solista Filip Sowa wyróżnienie. Bukowina Tatrzańska Sabałowe Bajania II miejsce w kategorii śpiewu zbiorowego zdobywają Lipniczanie.

 

* * *

[Rok 2001]
Na festiwalu w Podegrodziu„Druzbacka” – pięć pierwszych miejsc dla przedstawicieli Lipniczan: Izabeli Szafrańskiej, Gabrieli Szafrańskiej, grupy śpiewaczej dorosłej i dziecięcej, oraz dla muzyki. Grupa śpiewacza młodzieżowa zdobyła II miejsce, natomiast Stanisław Zięcina muzyk instrumentalista III miejsce. W Bukowinie Tatrzańskiej podczas Sabałowych Bajań pierwsze i drugie miejsce dla Lipniczan.

 

* * *

[Rok 2002]
Podegrodzie Druzbacka – I miejsce dla Szafrańskiej Gabrieli w kategorii śpiew i grupy śpiewaczej młodzieżowej, II miejsca dla Agnieszki Szafrańskiej, Iwony Gajkowskiej i Karoliny Nowak, III miejsce dla Stanisława Zięciny. Dodatkowo młodzieżowa grupa śpiewacza w tym samym roku zdobyła I miejsce na VII Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” oraz najwyższą nagrodę w konkursie grup śpiewaczych w Żywcu, Złote Żywieckie Serce, podczas XXXIII Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu.

[Rok 2003]
Grupa śpiewacza młodzieżowa bierze udział w Ogólnopolskich Prezentacjach Młodych w Bukowsku gdzie zdobywa II miejsce, natomiast w Bukowinie Tatrzańskiej na Sabałowych Bajaniach pierwsze miejsce dla Lipniczan. Pod koniec 2003 roku kierownik Maria Jaworecka i Magdalena Gut podjęły decyzję o przeniesieniu pracy z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej do Wiejskiego Domu Kultury. Zaczęto na poważnie myśleć o przywróceniu dawnej aktywności zespołu „Lipniczanie”. Intensywne próby pozwoliły wyłonić spośród młodzieży kilkanaście par tanecznych, do których dołączyły cztery dorosłe pary z poprzedniego składu. Doskonalenie śpiewu i tańca oraz przygotowywanie programów ruszyło pełną parą. Pierwszym przedstawieniem przygotowanym przez odnowiony zespół był program „Po kolędzie idą droby”, zaprezentowany po raz pierwszy w Barcicach.

 

* * *

[Rok 2004]
Podczas XII Przeglądu Grup Kolędniczych Gminy Chełmiec „Przebierańcy w Klęczanach” w styczniu 2004 r „Lipniczanie” odnoszą sukces, zdobywając za swój występ I miejsce. Niedługo potem występują w Bukowinie Tatrzańskiej na XXXII Góralskim Karnawale, gdzie zajmują III miejsce. Pierwsze sukcesy zmotywowały „Lipniczan” do dalszej pracy. Zespół opracowuje kolejny program obrzędowy „Obigrowka u Swatoskiego i sprzedanie rózgi”, z którym w czerwcu pomyślnie przechodzi kwalifikacje do dwóch ogólnopolskich konkursów: XVIII Finału Krajowego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Grodzisku Mazowieckim oraz XXXV Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Członkowie zespołu mają nadzieję na pozytywną ocenę ich pracy, jednak efekty przerosły najśmielsze oczekiwania – w obydwu konkursach Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lipniczanie” zdobywa najwyższą nagrodę oraz liczne pochwały ze strony komisji konkursowych. Szczególnie cenne jest dla nich „Złote Żywieckie Serce”, wywalczone spośród 21 zespołów, które stanowiło swego rodzaju symbol powrotu zespołu do dawnej świetności. Na tym samym festiwalu, w konkursie grup śpiewaczych, II miejsce zajmuje grupa dziewcząt z zespołu. „Lipniczanie” awansują na XXXVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Z tego prestiżowego konkursu przywożą „Brązową Ciupagę” w kategorii zespołów tradycyjnych. Oprócz udziału w konkursach zespół daje dużo występów w swojej miejscowości oraz w Korzennej, uczestnicząc m.in. w obchodach Dnia Seniora i Dnia Matki, a także bierze udział 41 Tygodniu Kultury Beskidzkiej. W Wigilię Bożego Narodzenia „Lipniczanie” dają koncert w kościele parafialnym w Lipnicy Wielkiej, śpiewając tradycyjne kolędy i pastorałki.

 

* * *

[Rok 2005]
Zespół rozpoczyna od występów w Podegrodziu i Jastrzębi z programem kolędniczym. Zostaje także zaproszony przez chór parafialny „Semper Communio” z Goczałkowic -Zdroju na gościnne występy. „Lipniczanie” biorą również udział w XXX Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych Małopolski w Czarnym Dunajcu, zdobywając I nagrodę, czyli Złotą Maskę, w kategorii zespołów obrzędowych. Kolejny występ konkursowy to Regionalne Spotkania Zespołów Scenicznych Ochotniczych Straży Pożarnych w Krynicy, skąd awansują do Finału Krajowego w Polanicy, oraz XXI Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej. W tym roku, zgodnie z sugestią Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, zespół zmienia nazwę na Regionalny Zespół „Lipniczanie”. „Lipniczanie” uczestniczą także w 42 Tygodniu Kultury Beskidzkiej, biorą udział w lokalnych uroczystościach w Jastrzębi, Falkowej, Jankowej i Nawojowej oraz występują w Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej przed zagranicznymi gośćmi z programu „Socrates Comenius”. Podczas XXII Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie zdobywają nagrodę Polskiego Radia. W październiku, pod patronatem Jana Golonki – starosty nowosądeckiego, nagrywają swoją pierwszą płytę pt. „Obigrowka u Swatoskiego i inne melodie”. Zespół przygotowuje się również do wystawienia sztuki Lucjana Rydla „Betlejem Polskie”, której premiera odbyła się 26 grudnia. W Wigilię ponownie śpiewa kolędy i pastorałki w lipnickim kościele.

[Rok 2006]
„Lipniczanie” zaczynają od spektakli w Lipnicy Wielkiej i Jastrzębi. W styczniu, na zaproszenie chóru polonijnego „CantateDeo”, wyjeżdżają do Niemiec, gdzie koncertują w Kolonii, Kleve, Moers oraz Duisburgu. Na festiwalu w Podegrodziu podczas Druzbacki – I miejsce dla muzyki Mali Lipniczanie, II miejsce dla grupy śpiewaczej i II miejsce dla instrumentalisty Patryka Kubisza.Kolejne występy mają miejsce podczas Juwenaliów Politechniki Krakowskiej, z okazji obchodów 750-lecia Starego Sącza, podczas II Wystawy Rolniczej „Argo-Krak” w Krakowie, w Zalipiu podczas „Święta Malowanej Wsi” oraz „U Bartnika” w Stróżach. Reprezentanci zespołu biorą udział wXXVI Międzynarodowym Spotkaniu Kapel Ludowych w Toruniu, skąd przywożą dwie I nagrody dla instrumentalistki Gabrieli Szafrańskiej oraz solisty Stanisława Desia, a także nagrodę głównego sponsora dla zespołu „Lipniczanie”. Tak jak w poprzednich latach, również w tym roku występują podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej dając koncert w Szczyrku, zaś na XXXVII Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu Maria Jaworecka otrzymuje nagrodę dla kierownika zespołu. W tym roku „Lipniczanie” uczestniczą jeszcze w XXII Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego Rzeszów – Trzciana, gdzie zdobywają II nagrodę w kategorii grup tanecznych oraz w Prezentacjach Zespołów Obrzędowych pn. „Cztery pory roku – jesień” w Nowej Dębie. Pracują także nad nowym programem obrzędowym „Wyzwoliny na kosiarza”. Rok kończą tradycyjnie już koncertem kolęd w kościele w Lipnicy Wielkiej. Zespół otrzymuje także środki na nowe stroje i rekwizyty, częściowo od Ministerstwa Kultury, a częściowo z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

* * *

[Rok 2007]
Regionalny Zespół „Lipniczanie” nagrywa kolejną płytę, tym razem z kolędami i pastorałkami, zatytułowaną „Po kolędzie”. Gości także u siebie przyjaciół z chóru „Cantate Deo” z Niemiec. Zespół ponownie uczestniczy w Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych Małopolski w Czarnym Dunajcu, zdobywając tym razem Srebrną Maskę za spektakl „Wyzwoliny na kosiarza”. Podczas podegrodzkiej „Druzbacki” kapela zespołu zajmuje III miejsce w kategorii muzyk ludowych, a instrumentalistka Gabriela Szafrańska zdobywa II nagrodę. W tym samym roku grupa dziewczyn z zespołu otrzymuje II miejsce w konkursie grup śpiewaczych na XXXVIII Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, a cały zespół występuje w Szczyrku i Makowie Podhalańskim podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz na festynie parafialnym w Borkach. 2007 rok to także czas remontu Wiejskiego Domu Kultury w Lipnicy Wielkiej.

 

* * *

[Rok 2008]
W kwietniu 2008 roku „Lipniczanie” nagrywają kolejną płytę „Hej, nie kochejdziewcyno – biesiada lipnicka”, zawierającą piosenki i melodie ze swojego regionu. Swoim występem uświetniają odbywające się w Marcinkowicach seminarium „Bóg, Honor, Ojczyzna – Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczpospolitej”, gdzie mają zaszczyt witać prezydenta Rzeczpospolitej Polski na uchodźctwie Pana Ryszarda Kaczorowskiego, oraz Szefa Sztabu Generalnego generała Franciszka Gągora. Kolejne występy to „Majówka na Bukowcu”, jubileusze 50-lecia kapłaństwa ks. Zdzisława Sąsiadka oraz ks. biskupa Edwarda Frankowskiego, 50-lecie par małżeńskich z Gminy Korzenna, 40-lecie Stowarzyszenia Sportowego LKS Łęka oraz Dożynki Gminne w Korzennej. W trakcie XXVI Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka” kapela zespołu oraz solistka Magdalena Bulanda zajmują I miejsca, natomiast grupa śpiewacza dziewcząt z zespołu zdobywa II nagrodę, III miejsce dla instrumentalisty Patryka Kubisza i solistki Katarzyny Bulanda. W maju dzięki pomocy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, „Lipniczanie” ponownie jadą z występami do nadreńskich miejscowości: Mores, Duisburga, Kleve i Oberhausen. Podczas 45 Tygodnia Kultury Beskidzkiej koncertują w Makowie Podhalańskim oraz Szczyrku. We wrześniu zespół bierze udział w II Festiwalu Kultury Pogórzańskiej „O Złotą Podkowę Pogórza” w Ryglicach, gdzie otrzymuje nagrodę główną. Podczas XXIII Międzywojewódzkiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie „Lipniczanie” zdobywają I nagrodę w kategorii grup tanecznych, natomiast w kategorii par tanecznych III nagrodę otrzymują Bogumiła Małyk i Stanisław Szafrański.

 

* * *

[Rok 2009]
Rok jubileuszowy – „Lipniczanie” obchodzą 40-lecie powstania. Z racji tego zespół szczególnie dużo występuje. Na terenie Gminy Korzenna są to m.in. występy dla pracowników i emerytów w gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska, z okazji 75-lecia OSP w Korzennej, podczas pożegnania księdza Zenona Tomasiaka z Bukowca, Gminnych Dożynek czy 50-lecia par małżeńskich. Uczestniczą również w dwóch gminnych projektach „Małopolskie Spotkania z Folklorem” oraz „Potańcówka na Pogórzu”. Dwukrotnie jadą do Goczałkowic-Zdroju, raz z koncertem kolęd, a drugi na XIV Rejonowe Spotkania z Folklorem. Kolejne występy mają miejsce w Jastrzębi, Jankowej, Górze Kalwarii, Krynicy, Klęczanach, Wiśle, Roztoce, Nawojowej i Nowym Sączu. Zespół bierze także udział w wielu konkursach. Z „Druzbacki” w Podegrodziu I i II miejsce przywozi kolejno młodzieżowa grupa śpiewacza oraz dorosła, instrumentalista Tomasz Żarowski II miejsce. Podczas 40. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu kapela „Lipniczan” zdobywa II miejsce, natomiast zespół otrzymuje wyróżnienie, podobnie jak podczas XXV Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie. W listopadzie odbywają się uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia powstania „Lipniczan” z udziałem byłych i obecnych członków zespołu oraz licznych gości. Z tej okazji Regionalny Zespół „Lipniczanie” otrzymuje od starosty powiatu nowosądeckiego, Jana Golonki, „Złote Jabłko Sądeckie” za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury tanecznej oraz popularyzację tańca ludowego na Sądecczyźnie. „Złote Jabłko Sądeckie” otrzymuje również kierownik zespołu, Maria Jaworecka. Po uroczystościach jubileuszowych członkowie zespołu pełni zapału przystępują do dalszej pracy.

 

* * *

[Rok 2010]
W styczniu 2010 r. wraz z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego występują podczas koncertu kolęd „Dziecię się nam narodziło, bądźmy weseli” w Nowym Sączu. W trakcie II Pogórzańskich Godów w Łużnej zdobywają III miejsce. Zespół był wtedy typowany jako rezerwowy na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej. Podczas XXVIII „Druzbacki” członkowie „Lipniczan” uzyskują dwa II miejsca w konkursie śpiewaków ludowych, a w konkursie muzyk ludowych kapela zespołu otrzymuje III nagrodę. Zespół „Lipniczanie” bierze również udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Artystycznych OSP w Krynicy-Zdroju, gdzie otrzymuje nagrodę Prezesa Zarządu Głównego OSP. Aby w sposób formalny wspierać zespół w jego działalności, w 2010 roku powołano Stowarzyszenie „Lipniczanie”. Przy jego pomocy zorganizowano wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Bułgarii. Zespół zaprezentował się tam podczas koncertów oraz korowodów ulicznych w Kiten i Primorsku. Oprócz tego „Lipniczanie” aktywnie włączali się w organizację życia kulturalnego na terenie własnej wsi i gminy, występując podczas różnych uroczystości i jubileuszy m.in. z okazji 650-lecia parafii w Lipnicy Wielkiej oraz 125-lecia rodzimej OSP. Zespół ponownie brał też udział w XVI Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie, zdobywając II nagrodę w kategorii grup tanecznych oraz wyróżnienie dla pary Maria Jaworecka – Aleksander Zieleń.

 

* * *

[Rok 2011]
„Lipniczanie” kolejny raz w Łużnej podczas Pogórzańskich Godów zdobywają III miejsce, a na Festiwalu Tradycyjnego Tańca Ludowego II miejsce. Ponadto przywożąz Podegrodzkiej „Druzbacki”: I miejsce dla grupy śpiewaczej dziecięcej, II miejsce dla grupy śpiewaczej dorosłej, III miejsce dla Magdaleny Bulanda i Tomasza Żarowskiego. Zdobywają III miejsce na festiwalu w Żywcu dla żeńskiej grupy śpiewaczej i II dla kapeli zespołu. Do sumy zagranicznych występów dochodzą kolejne we włoskich miastach: Trentino, Manopello i Padwie oraz w Rzymie na Placu św. Piotra i w kościele św. Stanisława. W dalszym ciągu czynnie biorą udział w ważnych wydarzeniach w najbliższej okolicy, a poza tym uświetniają swoją obecnością „Dni Grybowa”, festyn „Ze słońcem w herbie” w miejscowości Solec-Zdrój, Rejonowe Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w Krynicy oraz Tydzień Kultury Beskidzkiej, dając koncerty w Żywcu, Wiśle i Makowie Podhalańskim. Rok ten kończy się ponownym wystawieniem jasełek Lucjana Rydla i koncertem kolęd w lipnickim kościele.

 

* * *

[Rok 2012]
Zespół jedzie do Torunia, gdzie w siedzibie TV TRWAM nagrywa program „Po kolędzie idą droby” oraz jasełka „Betlejem Polskie”, natomiast w Sądeckim Parku Etnograficznym zostaje nakręcona „Obigrowka u Swatoskiego”. „Lipniczanie” z sukcesami biorą udział w kolejnych konkursach zdobywając III miejsce podczas IV „Pogórzańskich godów” w Łużnej, II miejsce na Przeglądzie Zespołów Regionalnych przy II Sądeckim Jarmarku Regionalnym w Muszynie oraz III nagrodę w trakcie XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie. Przedstawiciele zespołu podczas XXX „Druzbacki” uzyskują I i II miejsce w konkursie grup śpiewaczych, I miejsce również otrzymuje drużba weselny Tomasz Gad, oraz III w konkursie kapel ludowych muzyka Lipniczanie. Aktywność zespołu w tym roku przejawiała się również występami w Wiśle w trakcie XVII Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych OSP, w Jastrzębi z okazji „Święta wsi”, podczas Diecezjalnego Pikniku Rodzinnego na starosądeckich Błoniach, na „Międzynarodowych Targach Wina” w Jaśle, podczas „Sądeckiego Jarmarku Regionalnego” w Krynicy oraz tradycyjnie w trakcie Tygodnia Kultury Beskidzkiej Do tego dochodzą liczne koncerty na terenie gminy Korzenna. Rok zakończyli świątecznym koncertem w Internacie Zespołu Szkół w Bobowej oraz hucznym Sylwestrem w domu Zbigniewa Preisnera na Jamnej.

 

* * *

[Rok 2013]
W ramach polsko-słowackiego projektu „Kultura bliska i… daleka?” Regionalny Zespół „Lipniczanie” oraz „Mali Lipniczanie” wyjeżdżają na Słowację do miejscowości Raslavice, gdzie wspólnie z zespołem folklorystycznym oraz kapelą „Raslavičan” nagrywają podwójną płytę, zawierającą popularne utwory ludowe z obu krajów. Zespół bierze także udział w międzynarodowym festiwalu „BalkanFolk Fest” w Bułgarii. Do swoich osiągnięć doliczają festiwal w Podegrodziu „Druzbacka” gdzie zdobywają: I miejsce dla grupy śpiewaczej dorosłej, I miejsce dla instrumentalisty Tomasza Gronia, III miejsce dla instrumentalistki Katarzyny Krasińskiej i solistki Karoliny Chmielowskiej, wyróżnienie dla Jolanty Koralik, oraz I miejsce dla grupy śpiewaczej dorosłej podczas„Sabałowych Bajań” i dwie III nagrody, jedna z Krynicy z Ogólnopolskiego Spotkania Zespołów Artystycznych OSP, a druga z Rzeszowa, zdobyta podczas Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego. Tak jak do tej pory, również w tym roku dużo występuje w najbliższej okolicy dając koncerty w Korzennej, Siedlcach, Bukowcu i Lipnicy Wielkiej.

 

* * *

[Rok 2014]
„Lipniczanie” uświetniają swoją obecnością Wielką Galę Sądeczan w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.Z „Druzbacki” w Podegrodziu przywożą : II miejsce dla Magdaleny Bulanda, III miejsce dla Karoliny Chmielowskiej, wyróżnienie dla muzyki Lipniczanie, zaś na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej zdobywają I miejsce. W Żywcu zespół bierze udział w 45. Festiwalu Folkloru Górali Polskich, gdzie przedstawia nowy program „Na Jędrzeja w chacie”. Za swój występ otrzymuje „Srebrne Żywieckie Serce” oraz awansuje na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. „Lipniczanie” występują również w Wiśle, Makowie Podhalańskim i Szczyrku podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Podczas festiwalu w Zakopanem otrzymują wyróżnienie – „Góralską Parzenicę” w kategorii zespołów artystycznych oraz nagrodę publiczności dla najlepszego zespołu, zaś do lipniczanki Bożeny Bulandy wędruje tytuł Najpiękniejszej Góralki Świata W tym roku zespół obchodzi jubileusz 45-lecia powstania. Z tej okazji w Lipnicy Wielkiej odbył się koncert jubileuszowy z udziałem zaproszonych zespołów z Janczowej, Jastrzębi, Michalczowej oraz Rożnowa. W listopadzie odbywają się główne uroczystości, podczas których następuje prezentacja kroniki zespołu oraz publikacji- albumu „Zespół Regionalny Lipniczanie – 45 lat minęło”, oraz wręczenie nagrody Starosty Powiatowego dla zespołu.

 

* * *

[Rok 2015]
Zespół rozpoczyna II miejscem na Pogórzańskich Godach, natomiast w Podegrodziu na festiwalu zdobywają cztery pierwsze miejsca: muzyka młodzieżowa, grupa śpiewacza, solistki Magdalena Bulanda i Karolina Michalik, również I miejsce zdobywa drużba weselny Tomasz Gad, dorosła muzyka zdobywa III miejsce. Awans na festiwal do Bukowiny Tatrzańskiej uzyskują: grupa śpiewacza, drużba – Tomasz Gad, jak również solistka Magdalena Bulanda. Kolejne festiwale w Bukowinie Tatrzańskiej. Bochni i Rzeszowie kończą się zajęciem I miejsc przez Lipniczan. W dniach 9-14 sierpnia Lipniczanie reprezentują Starostwo Powiatowe w Serbii w Obernovec i Sremskiej Mitrowicy. Zwiedzają stolicę kraju Belgrad i zostają zaproszeni do ambasady Rzeczpospolitej Polskiej. Jak zwykle koncertują kilkanaście razy na terenie gminy Korzenna z okazji różnych uroczystości i spotkań. W MCK Sokół biorą udział w Kongresie Kultury Regionów. Prezentują folklor Pogórza Sądeckiego w Stróżach, Jodłowej, Nowym Sączu, Trzcianie, Leśnicy, Jabłonce i kończą rok sylwestrem na Jamnej.

 

* * *

[Rok 2016]
23.01.2016 roku na Powiatowym Przeglądzie grup kolędniczych Lipniczanie otrzymują II miejsce i awansują na Ogólnopolski Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej gdzie zdobywają III miejsce. W Podegrodziu I miejsce otrzymuje Wiktoria Chmielowska, a w Bukowinie Tatrzańskiej II. Męska grupa śpiewacza otrzymuje w Podegrodziu II miejsce. Kolejny raz Lipniczanie biorą udział w Kongresie Kultury Regionów w MCK Sokół. Reprezentują województwo małopolskie w Rumuni na Kongresie Polonijnym w Suczawie i Dożynkach Polonijnych w Nowym Sołońcu, jak również koncertują na Słowacji w Raslavicach. Koncerty zespołu w kraju to: Krynica- Forum Organizacji Pozarządowych, Bobowa – Międzynarodowe Targi Koronki, Nawojowa – Agro-promocja, Jastrzębia, Ciężkowice, Trzciana – warsztaty tańców rzeszowskich, Nowy Sącz – koncert charytatywny i festyn parafialny. Do tych koncertów dołączamy występy na terenie gminy Korzenna, a jest ich zawsze kilkanaście.

 

* * *

[Rok 2017]
Lipniczanie w Mystkowie na Powiatowym Przeglądzie Grup kolędniczych otrzymują III miejsce, w Będzinie na Międzynarodowym festiwalu Kolęd i Pastorałek zakwalifikowali się do finału konkursu. Na festiwalu w Dąbrowie Górniczej Zagłębie i Sąsiedzi grupa śpiewacza otrzymuje III miejsce, zespół wyróżnienie za program taneczny. Podczas kolejnej Druzbacki grupa śpiewacza otrzymuje najwyższe wyróżnienie – Złotego Słowika, Karolina Michalik I miejsce, Jolanta Koralik III miejsce, a muzyka młodzieżowa II miejsce – w tej kategorii nie przyznano I miejsca. Na Sabałowych Bajaniach dziewczyny zdobywają I miejsce w kategorii grupy śpiewacze. W Żywcu na FFGP zespół zdobywa wyróżnienie za program ”Płokłościele – Wesele Jaśka i Marysi” za śpiew taniec i gwarę. W Bochni na Przeglądzie Zespołów Strażackich muzyka zespołu zdobyła II miejsce. Rok 2017 był pracowity dla członków zespołu jak zwykle na terenie gminy i miejscowości kilkanaście koncertów, oprócz koncertów konkursowych występy w : Jankowej, Trzcianie, Nowym Sączu – festyn parafialny, Miasteczko Galicyjskie – Biesiada Karpacka, Stróże – Biesiada u Bartnika, Gwoździec – Międzynarodowe Spotkania z Folklorem, Bobowa – Dożynki Wojewódzkie, Tuchów – Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek. We wrześniu Lipniczanie reprezentują Powiat Nowosądecki w Wejherowie i zwiedzają polskie wybrzeże. Kolejny raz koncertują u przyjaciół na Słowacji razem z ich zespołem Raslavice, wspólnie nagrywają film „ Wesele na pograniczu”. W listopadzie nagrywają już szóstą płytę zespołu „ Za górom za lasem”. Rok kończą już 13 koncertem kolęd w kościele w Lipnicy Wielkiej.

 

* * *

[Rok 2018]
Stulecie Odzyskania Niepodległości – już 19 stycznia Lipniczanie wyruszają na koncerty do Niemiec, tym razem do Wuppertal na Festiwal Chórów Polonijnych następnie do Moers, Vluyn i Duisburgu. Od 30 lipca do 8 sierpnia przebywają w Bułgarii w Warnie na Balkan Folk Fest. Członkowie zespołu w 2018 r. uczestniczyli w różnych festiwalach gdzie zajmowali czołowe miejsca:Łużna – 10 Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych Pogórzańskie Gody- Złota Różdżka dla Zespołu, Podegrodzie Druzbacka – II miejsce dla muzyki, II miejsce dla drużby Marcina Wąsa, III miejsce dla solistki Magdaleny Bulanda, Festiwal Dzieci i Młodzieży w Toruniu III miejsce dla Zespołu, Michalczowa nagroda za taniec dla zespołu, oraz dla najlepszej sekundzistki i basistki, Baranów Sandomierski – Dziecko w Folklorze – I Miejsce w kategorii obrzędowej, Bochnia III Przegląd Zespołów Strażackich – I miejsce dla Kapeli Lipniczanie, wyróżnienie dla Zespołu Lipniczanie. Koncertują przez cały rok w różnych miejscowościach: Mogilno, Wojnarowa, Korzenna, Jamna, Przydonica, Nowy Wiśnicz, Łęka, Jastrzębia i oczywiście Lipnica Wielka kilka koncertów. 20 września uroczyste oddanie Dworku Muzycznego, gdzie obecnie znajduje się siedziba zespołu.W stulecie odzyskania niepodległości nagrywają siódmą płytę tym razem z piosenkami patriotycznymi – „Lipniczanie dla Ojczyzny” i organizują uroczysty koncert. Koncert oraz nagrana płyta „Lipniczanie dla Ojczyzny” to wyraz wdzięczności i dumy dla naszych dziadków, pradziadków i przodków, których odwaga i poświęcenie dały nam wolny i niepodległy kraj. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy poprzez pieśni patriotyczne opowiedzieć o determinacji i waleczności Polaków w dążeniu do zachowania własnej tożsamości narodowej. Zespół Regionalny Lipniczanie chce się dzielić miłością do Ojczyzny i lekcją historii, jaką odbył podczas nagrywania tej płyty oraz radośnie świętować niepodległość Polski. Rok kończą kolejnym koncertem kolędowym w kościele w Lipnicy Wielkiej, gościem koncertu był Zbigniew Preisner.

 

* * *

[Rok 2019]
Rok jubileuszowy rozpoczynają koncertem kolędowym w Siedlcach i noworocznym w Lipnicy Wielkiej, koncertują na uroczystościach patriotycznych, z okazji Dnia Seniora, przyjazdu delegacji zagranicznych, dożynkach i innych. Biorą udział w festiwalach, pierwszy z nich odbył się w Jastrzębi – Przegląd Grup Kolędniczych o Diamentową kobyłkę II miejsce dla Grupy młodzieżowej i dorosłej, I miejsce dla grupy dziecięcej.Bukowina Tatrzańska – Karnawał Góralski – III miejsce dla grupy dorosłej. Dąbrowa Górnicza – XI Międzykulturowy Festiwal Zagłębie i Sąsiedzi – I miejsce dla zespołu za program taneczny. Podegrodzie Druzbacka – śpiew – I miejsce Karolina Michalik, II miejsca otrzymują: muzyka młodzieżowa, Iwona Gajkowska śpiew solowy, Julia Brończyk, Sławomir Żarowski instrumentalista, muzyka dorosła zdobywa najwyższe wyróżnienie festiwalu „Złote Basy” i awans na Ogólnopolski Festiwal Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym, podczas którego muzyka Lipniczanie zdobywa III nagrodę festiwalu. Żywiec Festiwal folkloru Górali Polskich – wyróżnienie dla Zespołu Lipniczanie – nagroda regulaminowa za stronę wykonawczą tańców pogórzańskich, oraz I miejsce dla Muzyki Lipniczanie. Z okazji 50-lecia działalności zespołu 09.06.2019 r. zostaje zorganizowany pierwszy koncert jubileuszowy„Muzyka nie zna granic w wykonaniu Zespołu Regionalnego Lipniczanie i Mali Lipniczanie, oraz zaprzyjaźnionego Chóru „CantateDeo” z Nadrenii z Niemiec.Zostaje wydana ósma płyta CD zespołu „Lipnica dobro wieś – Zespół Regionalny Lipniczanie 1969-2019”, jak również wykonane filiżanki z logo zespołu. W roku jubileuszowym zespół Lipniczanie koncertuje kilkakrotnie w Korzennej, Starym Sączu, Nowym Sączu, Łyczanej, Ropie, Siennej, Łużnej, Krygu. Bierze udział w TKB podczas którego reprezentuje folklor Pogórza Sądeckiego w Wiśle i Makowie Podhalańskim. Kolejny raz reprezentują powiat nowosądecki i gminę Korzenna nad polskim morzem tym razem w gminie Szymud, jest to okazja do pokazania bogactwa kulturowego naszego regionu, jak również zwiedzenia innych zakątków naszej pięknej Ojczyzny. 11 października zostaje zorganizowany kolejny koncert jubileuszowy wraz z orkiestrą kameralną z Nowego Sącza.

 


Skip to content