Projekty

realizowane przez Zespół Regionalny Lipniczanie

Mistrz i uczeń

MISTRZ i UCZEŃ to warsztaty muzykowania ludowego przeprowadzone w okresie od 13.05.20222 – 30.06.2022 roku. Zajęcia poprowadził wykwalifikowany muzyk, doświadczony w prowadzeniu zajęć z zakresu muzyki ludowej. Wzięło w nich udział 12 młodych ludzi, z którymi współpracowali muzycy ludowi z naszego regionu. Zrealizowano łącznie 40 godzin warsztatów. Zadanie zrealizowano w

Zakończenie realizacji projektu EtnoPolska 2020 – Lipniczanie w nowej odsłonie

Stowarzyszenie Lipniczanie zakończyło realizację projektu „EtnoPolska 2020 – Lipniczanie w nowej odsłonie” zarządzanym przez Narodowe Centrum Kultury. Celem naszego projektu było doposażenie Zespołów Regionalnych Lipniczanie i Mali Lipniczanie w stroje ludowe oraz rekwizyty kolędnicze dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.


Skip to content