Lipniczanie od Nowego Sącza

Stowarzyszenie Lipniczanie pozyskało dotację na realizację zadania publicznego pod tytułem „Lipniczanie od Nowego Sącza” w ramach konkursu „Kulturalne Sądeckie – Edycja 2020” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego. Zadanie związane jest z koniecznością realizacji celów statutowych Stowarzyszenia polegających na promocji kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W ramach projektu zorganizowane zostaną koncerty zespołu regionalnego Lipniczanie w województwie małopolskim i podkarpackim. Podczas koncertów Lipniczanie będą prezentować autentyczny folklor Pogórzan Sądeckich, promując swój dorobek artystyczny będący częścią kultury ludowej Sądecczyzny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Skip to content